Nadat alle scorebriefjes zijn ingeleverd, maakt de wedstrijdleider de uitslag voor de prijsuitreiking.

Indeling in categoriën

  • Sporters worden ingedeeld in categorieën naar leeftijd en geslacht.
  • De organisator kan ervoor kiezen om categorieën samen te voegen bij weinig deelnemers. Er is dan geen prijs voor elke aanwezige categorie.

Winnaar

  • De sporter met de meeste punten wint.

Gelijke score

  • Is de score gelijk, dan wint degene met de meeste tienen.
  • Hebben de sporters evenveel punten en evenveel tienen, dan wint degene met de meeste negens.
  • Is de stand dan nog gelijk, dan zijn de sporters gelijk geëindigd.

Diskwalificatie

De scheidsrechter mag jou als sporter diskwalificeren als je:

  • je willens en wetens niet aan de regels houdt,
  • je onsportief gedraagt,
  • een score vervalst of verkeerd toevoegt,
  • jouw boog gevaarlijk uittrekt (niet gericht op het doel).