Wedstrijd

Bij een wedstrijd schiet je 20 series van 3 pijlen. Na 10 series is er een korte pauze.

Schiettijd

Je krijgt 2 minuten tijd om 3 pijlen te schieten. Je schiettijd wordt tijdens wedstrijden aangegeven door verkeerslichten en een zoemer. Daarbij gelden de volgende signalen:

 • 2 zoemers en rood licht: je mag op de schietlijn gaan staan.
 • Na 10 seconden - 1 zoemer en groen licht: je mag schieten.
 • Na 1 minuut en 30 seconden - geel licht: de laatste 30 seconden van je schiettijd.
 • Na 2 minuten - 2 zoemers en rood licht: je mag niet meer schieten. Je moet meteen van de schietlijn weglopen naar de wachtlijn.

Let op: schiet je tijdens het rode licht, dan telt je hoogste pijl van die serie als een misser!

Schietvolgorde

Je wordt door de organisator ingedeeld op een baan (baannummer) en een schietbeurt (baanletter), bijvoorbeeld op 3 B.

De schietvolgorde is: 

Serie 3 sporters per baan 4 sporters per baan 4 sporters per baan/2 schietbeurten
 01 A-B-C A-B-C-D  AB-CD
 02 C-A-B D-A-B-C  CD-AB
 03 B-C-A C-D-A-B  AB-CD
 04 A-B-C B-C-D-A  CD-AB
 05 C-A-B A-B-C-D  AB-CD
 06 B-C-A  D-A-B-C  CD-AB
 07 A-B-C C-D-A-B  AB-CD
 08 B-C-A B-C-D-A   CD-AB
 09 C-A-B A-B-C-D   AB-CD
 10 A-B-C D-A-B-C   CD-AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de proefpijlen wordt er nog niet gewisseld met de schietvolgorde, de eeste wisseling is in serie 2 (van de tellende pijlen).

Je schiet de hele wedstrijd op hetzelfde blazoen. Welk blazoen dat is wordt bepaald door de baanindeling:

[Afbeelding]

Proefpijlen

De wedstrijd begint met proefpijlen. Je schiet 2 series van 3 proefpijlen. Deze pijlen tellen niet mee voor je score.

Uitzondering: als je bij de proefpijlen een pijl tijdens het rode licht schiet, telt je hoogste pijl in de eerste tellende serie als een misser.

Een pijl mag maar een keer worden geschoten

Je mag een geschoten pijl nooit opnieuw schieten.

Er zijn situaties waarin een pijl als 'niet geschoten' wordt gezien:

 • Als de pijl valt of het schot mislukt en een deel van de schacht ligt voor de 3-meterlijn. De pijl mag niet zijn teruggekaatst.
 • Als het blazoen of doelpak omvalt.

Wanneer mag je de boog optillen en uittrekken?

Je mag je boog alleen optillen en uittrekken:

 • aan de schietlijn,
 • met groen of geel licht,
 • gericht op het doel.

Materiaalcontrole

De scheidsrechter kan een materiaalcontrole uitvoeren voor het begin van de wedstrijd. Hij kan dat ook tijdens de wedstrijd doen.
Wat moet je doen bij materiaalpech of een medisch probleem?

 • Roep de scheidsrechter.
 • Ga tussen de schietlijn en de wachtlijn staan. Je krijgt 15 minuten om je materiaal te maken.
 • Je mag de pijlen die je niet geschoten hebt alsnog schieten onder toezicht van een scheidsrechter.

Roken en alcohol

Niemand mag roken bij een wedstrijd. Er mag geen alcohol gedronken worden op het wedstrijdveld.