Bij indoorwedstrijden zijn drie officials betrokken:

  1. de organisator
  2. de wedstrijdleider
  3. de scheidsrechter

Zij hebben elk hun eigen taken.

Taken organisator

De organisator maakt de baanindeling, doet de scoreverwerking en wijst een wedstrijdleider aan.

Taken wedstrijdleider

De wedstrijdleider zorgt voor een goed verloop van de wedstrijd. Hij zorgt voor de tijdscontrole, de lichten, de blazoenen en andere wedstrijdzaken. Als er geen scheidsrechter is, neemt de wedstrijdleider de taken van de scheidsrechter over.

Taken scheidsrechter

De scheidsrechter zorgt ervoor dat alle reglementen goed worden toegepast. Ook beoordeelt hij de score van pijlen waar sporters op een doel het niet over eens zijn.