Afdrukken
Categorie: Kennismaking met handboogsport

Het doel is kinderen kennis te laten maken met de handboogsport. Dus schieten met plezier is het belangrijkste. Er is geen tijd om diep op de techniek in te gaan. Het schieten en raken is het belangrijkste. Blijf wel heel scherp op de veiligheid!

Werk met kleine groepen, laat de lessen vlot doorlopen en gebruik veel variatie. De volgende aandachtspunten zijn voor de lessen op school en op de vereniging.

Afspraken met de leerkracht

Waar moet je zelf op letten

Het doel is kinderen kennis laten maken met de handboogsport. Dus het spelen is het belangrijkste. Kleine groepen en veel schieten. Zorg dat er steeds voor elk kind succes beleving is (zie leskaarten).

De veiligheid

De veiligheid is erg belangrijk bij de handboogsport. Stel duidelijke regels op en zorg dat de kinderen zich hieraan houden. De regels kunnen het best in de gewone les worden behandeld, dus voordat er geschoten wordt. Dit scheelt tijd, waardoor kinderen meer schieten.

 1. Maak een schiet- en wachtlijn (2 meter uit elkaar)
 2. Schiet op een minimale afstand van 6 meter
 3. Niemand in het schietgebied als er mensen aan het schieten zijn
 4. Boog met en zonder pijl alleen uittrekken richting doel, dus nooit naar iemand toe! De boog nooit uittrekken en loslaten zonder een pijl!
 5. Pijlen pas halen als ze op zijn en op een teken van docent/trainer of leerling.

De techniek

De basishouding van het schieten is niet erg moeilijk. Het perfectioneren van het schot is echter een lang proces. We gaan in dit voorbeeld uit van een rechtshandige schutter. Links is alles andersom.

 1. Zorg dat de kinderen ontspannen staan
  Rechtop en voeten iets uit elkaar
 2. De neus wijst naar het doel
 3. De arm die de boog vast heeft is licht gebogen (linker arm)
 4. Vingers onder de pijl, als dat niet kan dan wijsvinger boven de pijlnok en middel- en ringvinger er onder.
 5. De hand die de pees naar achteren trekt (rechter arm) gaat recht naar achteren, elleboog hoog
 6. Richten over de pijlpunt
 7. Het loslaten van de pijl gaat door het ontspannen van de vingers  
 
 

Tekstvak: S C H I E T L I J NTekstvak: W A C H T L I J N