Het doel is kinderen kennis te laten maken met de handboogsport. Dus schieten met plezier is het belangrijkste. Er is geen tijd om diep op de techniek in te gaan. Het schieten en raken is het belangrijkste. Blijf wel heel scherp op de veiligheid!

Werk met kleine groepen, laat de lessen vlot doorlopen en gebruik veel variatie. De volgende aandachtspunten zijn voor de lessen op school en op de vereniging.

Afspraken met de leerkracht

 • De leerkracht geeft de les op school, de handboogdocent/trainer assisteert bij het schieten, op de vereniging is het andersom;
 • Vraag de leerkracht de orde te bewaken, zij kennen de omgangsregels en de kinderen;
 • Vraag de leerkracht eventueel gelijkwaardige groepen (qua schietniveau) te maken en vraag ook naar links- en rechtshandig.

Waar moet je zelf op letten

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent;
 • Kom in sportkleding;
 • Zet zoveel mogelijk klaar van te voren, zodat bij binnenkomst meteen begonnen kan worden;
 • Zorg dat de schiet omgeving er verzorgd uitziet;
 • Laat de kinderen bij binnenkomst plaatsnemen aan de wachtlijn of op een bank;
 • Stel jezelf kort voor;
 • Houd de uitleg kort en krachtig;
 • Maak met de kinderen duidelijke afspraken;
 • Zorg dat alle kinderen jou kunnen zien en jij de kinderen;
 • Ga niet te dicht bij de groep staan, houd overzicht en loop rond;
 • Veel inzet van de trainer zorgt voor inzet van de sporters;
 • Gebruik niet te veel handboogtermen en als je ze gebruikt leg ze dan uit;
 • Geef een voorbeeld bij je verhaal. Dat kun je zelf doen of een van de leerlingen;
 • Korte duidelijke zinnen;
 • Gebruik je stemvolume. Als je niet zo hard praat, zorg dan dat je de groep echt stil hebt. Forceer je stem niet;
 • Zorg dat je weet met hoeveel kinderen je te maken hebt;
 • Laat de leerkracht groepen maken als er een Runarchery wedstrijd wordt gehouden, de docent kent de kinderen;
 • Laat de kinderen bij voorkeur niet zelf kiezen, teleurstelling als iemand niet gekozen wordt.
 • Aandachtspunten voor de lesgever op school

Het doel is kinderen kennis laten maken met de handboogsport. Dus het spelen is het belangrijkste. Kleine groepen en veel schieten. Zorg dat er steeds voor elk kind succes beleving is (zie leskaarten).

De veiligheid

De veiligheid is erg belangrijk bij de handboogsport. Stel duidelijke regels op en zorg dat de kinderen zich hieraan houden. De regels kunnen het best in de gewone les worden behandeld, dus voordat er geschoten wordt. Dit scheelt tijd, waardoor kinderen meer schieten.

 1. Maak een schiet- en wachtlijn (2 meter uit elkaar)
 2. Schiet op een minimale afstand van 6 meter
 3. Niemand in het schietgebied als er mensen aan het schieten zijn
 4. Boog met en zonder pijl alleen uittrekken richting doel, dus nooit naar iemand toe! De boog nooit uittrekken en loslaten zonder een pijl!
 5. Pijlen pas halen als ze op zijn en op een teken van docent/trainer of leerling.

De techniek

De basishouding van het schieten is niet erg moeilijk. Het perfectioneren van het schot is echter een lang proces. We gaan in dit voorbeeld uit van een rechtshandige schutter. Links is alles andersom.

 1. Zorg dat de kinderen ontspannen staan
  Rechtop en voeten iets uit elkaar
 2. De neus wijst naar het doel
 3. De arm die de boog vast heeft is licht gebogen (linker arm)
 4. Vingers onder de pijl, als dat niet kan dan wijsvinger boven de pijlnok en middel- en ringvinger er onder.
 5. De hand die de pees naar achteren trekt (rechter arm) gaat recht naar achteren, elleboog hoog
 6. Richten over de pijlpunt
 7. Het loslaten van de pijl gaat door het ontspannen van de vingers  
 
 

Tekstvak: S C H I E T L I J NTekstvak: W A C H T L I J N