De handboogsport is een erg aantrekkelijke sport voor kinderen (en ook ouderen). Elk kind dat een boog en pijlen ziet wil graag (leren) schieten. De Nederlandse Handboog Bond wil met dit pakket de kinderen op een leuke en veilige manier kennis laten maken met de handboogsport.
De sport heeft veel eigenschappen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, zoals:

  • Coördinatie
  • Discipline
  • Mikken en raken
  • Succes, beleving en plezier
  • Concentratie

Om een goede inhoud te geven aan deze kennismakingslessen heeft de NHB leskaarten ontwikkeld. Deze kaarten hebben een goede opbouw om het kind optimaal kennis te laten maken met de handboogsport. De lessen proberen een brug te slaan tussen het bewegingsonderwijs in de school en de handboogvereniging waar de jeugd zich verder kan ontwikkelen in de sport. Bij deze lessen kan de handboogvereniging dus ook actief betrokken zijn!

Een serie van 3 lessen

De lessen zijn uitgeschreven op leskaarten. Het is belangrijk dat de kinderen op een leuke en verantwoorde manier kennismaken met de sport. Belangrijk daarbij is dat de kinderen vaak schieten, snel aan de beurt zijn en succes, beleving en plezier hebben. De kaarten zijn dan ook zo opgebouwd dat er gedifferentieerd kan worden lesgegeven, zodat iedereen kan deelnemen.

  1. Overzichtskaart, les 1 tot en met les 3
  2. Leskaart 1: Schieten
  3. Leskaart 2: Spring sprong
  4. Leskaart 3: Kris kras
  5. Leskaart eindspel

Om de lessen meer inhoud te geven en om de lessen beter te laten lopen is er voor gekozen om de handboogsport te combineren met hardlopen. Deze vorm wordt ook wel Runarchery genoemd. Runarchery is een nieuwe tak van sport. Kenmerkend van deze sport is het schieten onder vermoeidheid. In de lessen wordt door middel van allerlei oefeningen deze situatie gecreëerd. De handboogsport is een eenzijdige belasting, met deze oefeningen blijven de kinderen gevarieerd bewegen.

Bij het bedenken van de lessen is uitgegaan van de standaard gymzaal (of een vergelijkbare ruimte). Dat betekent dat er zo optimaal mogelijk gebruik moet worden gemaakt van de ruimte. Bij de handboogsport staat veiligheid voorop, daarom moet de docent/trainer altijd duidelijk zijn in zijn afspraken. Het spreekt voor zich dat de sport in een grotere ruimte beter tot haar recht komt. Met deze leskaarten kan een uitstekende kennismaking op school plaatsvinden waarin de kinderen de essentie van het schieten optimaal beleven.
In de vervolg hoofdstukken wordt gesproken over omklapelementen. Het kan zijn dat er geen omklapelementen gebruikt worden of niet beschikbaar zijn. Gebruik dan pionnen.

Een serie van lessen bij de vereniging

Als de eerste 3 lessen op school zijn gehouden is het de bedoeling om daarna kennis te maken met een handboogschietvereniging. Dit kunnen 1, 2 of nog meer lessen zijn! Het doel is om de kinderen minimaal 1 keer op de vereniging te laten sporten. Op deze manier hebben de kinderen een totaal beeld van de handboogsport. Als de kinderen willen kan er bij veel verenigingen een introductiecursus worden gevolgd.

Loopt het, lukt het, leeft het en leert het?

Schematisch zou je het zo kunnen zien: 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tijdens de lessen is het belangrijk dat het loopt, lukt en leeft. Beleving dus! Op die manier is het voor iedereen een leuke les. Een extra punt van aandacht kan zijn: leert het en pakken ze de lesstof op. Laat de kinderen zelf nadenken waarom bepaalde dingen wel of niet lukken. Door de kinderen erbij te betrekken en zelf over de dingen na te laten denken zullen ze het een en ander eerder begrijpen.
Bij de lessen worden steeds verschillende didactische tips gegeven. Daarnaast wordt er een aantal suggesties voor veranderingen gedaan. Observeer de kinderen goed. Het is belangrijk dat er op het juiste moment een verandering komt. Te vroeg kan voor verwarring zorgen, te laat kan voor verveling zorgen.

De handboogsport kan goed als thema worden gebruikt. Denk hierbij aan de Olympische Spelen (de handboogsport is een Olympische sport), de Riddertijd (Robin Hood) en natuurlijk zelf pijl en boog maken.

Probeer voor de lessen al beginnen met een en ander uit te leggen. Denk hierbij aan links- en rechtshandige schutter, de veiligheid en het beschermingsmateriaal. Dit bevordert de bewegingsles, de kinderen kunnen dan meteen aan de slag.

Het spel

De meeste lessen eindigen met een spel of wedstrijd vorm. Misschien dat hier de eerste les nog niet zoveel tijd voor is, maar zeker in de volgende lessen zal hier tijd voor zijn.

Tot slot: De lessen zijn ontwikkeld in een samenwerking tussen verschillende partijen en de NHB. Een woord van dank aan de facilitering van NOC*NSF, VWS en de scholen die aan de eerste pilots hebben meegedaan.