Leuke activiteit voor iedereen en in de natuur van de uiterwaarden

Mijn plan is om achter het oude transformatorhuisje op een stuk terrein van 50 meter lang en 30 meter breed een handboogschietveld te creëren. Dit plan is via Cambio voorgelegd aan de projectgroep van de Oude IJsbaan. Zij zijn akkoord gegaan met mijn voorstel en wijzen mij een plek aan achter het transformatorhuisje en naast het, nog aan te leggen bloemen labyrint. De weg was vrij voor een aanvraag inclusief plan en begroting om in aanmerking te komen voor subsidie via WIJDeventer. Op 20 mei is er een principe akkoord en nu het wachten op de 'beschikking'. Wordt vervolgd!

Ter info plan: Dit veld is niet in gebruik. Het terrein is eenvoudig geschikt te maken. Voor wat betreft de veiligheid is het al voor een deel omgeven door een aarden wal. Door dit ook aan de oostkant door te trekken naar het elektriciteitshuisje krijg je een U-vorm met daarin de mogelijk-heid voor het plaatsen van 6 doelen om op te schieten. Afstand schutter en doel is 30 m (achter het doel begint de aarden wal. Achter de schutters is een vrije ruimte van 10 meter nodig en een afscheiding. Door op de hoeken van het terrein zogenaamde houten torens te bouwen is er ook de mogelijkheid om via de torens naar het midden van het veld en op doelen te schieten.

Toelichting tekening: Op de schietlijn staan de boogschutters klaar om te schieten, op deze lijn wil ik een aantal houten palen in de grond plaatsen. Er zijn nog meer mogelijkheden zoals totempalen.